Tierra Adentro

Especial Lengua Materna

"Mujer indígena", fotografía de Ainhoa Sánchez. Recuperada de Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Tëë ja o’ojkën yukwepy tyëjk’ayo’oy Näx mkaweeuuky ketee jam xux x’atan jekyë’p ëjts n’ejxn ku mejts mxeky jam tseenpatki’py tëë ëjts n’ejxn xë´n japom japom aya’aky mjënkon ¿ja tii ku mkitimy jä’äty? ¿Ja tii ku tëjk’ää xkitimyjënkexy? Näx tsëën pokx jamyët’äjtëk ëjts mejts tsyää kyaxi’iky pety mtsë’ëjkëp wa’ntejn x’ataty ku tëë mtu’utëkey ok wa’ntejn kajanaxy mejts xtimypa’ayeyy Wejtstëë yë’ mkäjts yukwop jëënpa’äjy wa’n në’netyë’n jo’kxtëk japaan tyëkey jëts jëënpäjk pye’tsnët jä’m nëmajtsk apijxyë’n kowanë’m yä’ät muutsytyëjk tyaxuxë’t kowanë’m ëjts nweenjujky koost’äjtë’n t’expäät Näx ka’t ëjts njënmay ku nak’jëxookë’t ëjts jamyëët’äjtë’k tsyää waan ntamëmatya’aky xë’nten yakjäw ku apäk ntsënä’äyën jëts mejts xtamëmatyä’äkt pën jantsy ku jatëkojk yak ejxp yak pätp pënety ojts yää naxwiiny tëë nyäjxnë’t   La muerte es una mujer con rebozo Entra y toma café no tienes que esperar bajo el frío te he visto desde hace tiempo acechar detrás de ese ocote te he visto cada dia acercarte lentamente ¿por qué tardas tanto? ¿por qué no tocas aún la puerta? entra siéntate y descansa hazme un poco de compañía pareces más aterrada que yo tal vez piensas que te has confundido en el camino o tal vez solo te invade una inmensa lástima Extiende tu rebozo de bolita aun lado del fogón deja que se entibie ligeramente poco falta para que el carbón se apague esperemos aquí, juntas hasta que el adobe de esta casa se enfríe hasta que mis pupilas encuentren la espesa negrura entra no pretendo retrasarte hazme un poco de compañía mientras te platicaré sobre las soledades que en esta casa habitan y tú, puedes hablarme sobre aquellos posibles reencuentros.
Ilustración realizada por ChangosPerros

Wáa ka béeytale’… Kin káantik tu yóok’lal ba’ax ts’o’ok in káantike’ wáa le ken in paktech ka wilik kin wéensik in paakat wáa kin kaxantik wáa ba’ax máaktsil oochelil te’ej múuyalo’obo’ Wáa jump’éel tuunich utia’al in kóocha’at te’ej lu’umo’ ma’ a k’áatik mixba’al mix a wa’alik mixba’al chen na’ate’ jach ti’ le súuktil je’elo’ a paakate’ tu kalubáa tin paakat ka’ tu beetaj u ke’elankil in pixan Chen tukultej Bix u wáak’al k’áak’il witso’ob yáanal in chowak k’ab wáa ku béeytale’ ta’akum ts’áaten jumpuul ts’u’uts’ kex chen p’el ka’ kóojok tu xa’ay u bóoxel in chi’ ku ts’o’okole’ ka p’áatal junsúutuk ichil in méek’ ka’alikil a wu’uyik u kikilaankil in wíinklal.
Ilustración realizada por Mariana Martínez.

  Ka’ányu tsi mee   nchéetà yoo núù nuú inga ntsiduniyu tàà ndakasi tsikuaá nuí ràà ndaníyu nuú ndua nikanchíi-yoo sa’í naa kunché mancha màà iniyu ña’a ñaa sa’a tono kachi ichiyu tachi ki’vi màà iniyu vii ya’í nuú +in nuú nâ’à kandiso níí rìì kuee nikútà ndi’í maana núù ndadukú ndúchayu nuú kandi nikanchíi tono ñuma yoo kí’via nuú mini yiviyu rìì ndadukí kue tsànì ñaa kuniyu tono ña’a ichan isa… ràà nìnducha ñaá ràà ninduu   Soliloquio me observa la luna por el diván de la conciencia tras la cortina de la noche me encuentra por la rendija del tiempo me funde al abismo de ser yo mujer silente de mi suerte el viento esculca mi sentido acaricia mi piel mi sangre yergue en el desvelo de la madrugada busco esfumarme en el humo de la aurora la luna se refugia en el lago de mi existencia en búsqueda de los sueños de mujer futuro… se desvanecen y amanece.
Ilustración realizada por ChangosPerros

  Michomej Tekuanyolkatsitsintin uan tekitsajtsej tlayoua.
Ilustración realizada por Mariana Martínez
0 293

  Esquipulas Winën yik amitëy yi uumy jits kiaxëktsontip ja tsempejxt jits nyamyukitip ixä´ ujtsjoot miti yik te´jp Esquipulas.
"Océano", Joel Hatfield. Fotografía recuperada de Flickr. (CC BY-ND 2.0)
0 301

Tujis’yore’ Te’ ore’ isanhtzi’upätzi’ äj’ mayis’ tumä’ a’a’re makapä’ meya’omo, komonhpapä jana’ nhtyi’okoya, jana’ jyampä’yaä, tumä’ nhkya’etzyiä wyajnapyapäis te’ jojpajk, nyiä’ tzampapäis te’ tuj’, äj’ ore’ sonepä’punuramte makyajpapapä mäja’meya’omo, nyi’etyajpapäis pekatzame omyajpapä kanajse’.
Ilustración realizada por ChangosPerros.
0 360

Xab Mu jna´ jayib ja´vil xa oyun ta ik´al osil.
Ilustración realizada por Mildreth Reyes.
0 312

¿Bit’il xk’opoj te jna’jibal ta atojol?  Ya sk’oponon sok te sna’elal  k’ixin kajpel  te spasbey slok’omba abiil  ta jababet sbojch’al.