Tierra Adentro

Mujeres en lucha

Ilustración realizada por Mildreth Reyes
0 1320

AK’OBAL   ¿K’usi ti chk’a’ ta jbakiltale…? ¿Mi ja’ jna’ li abi ta jok’ ka’i lok’el buy mukul ta ch’aybil o’ontonal, mi ja’ jna’ ti ta jlok’esot tal ka’i ta ts’ijetale…?   ¿K’usi xu’ jpas k’alal chvul ta jol ko’onton li asate ti chkil avokol k’alal ch’inot to’ox e…? Ta jkoltaot ka’i, mu xu’ ku’un: yu’un li abek’tale jun xa xokol osil, jepelul, yalobaltik.