Tierra Adentro

lakty’añ

0 324

Säklajmel  Mi ksäklañ isajlemal kbä’tyal tyi matye’el, tyi iye’bal yopoltye’tyak añbä tyi pam lum, tyi iye’bal tyuñ, tyi imalil bäk’eñtyikbä ch’eñ, Mi ksäklañ isajlemal kbä’tyal Jiñche’ junp’ej k’iñ tyi p’ixiyoñ ma’ix ts’äkäloñ, tyä’läbiloñ, jats’äloñ.