Tierra Adentro

Titayari neti’ɨtɨa

Cuadro de estambreː arte del pueblo wixárika, fotografía de Juan Carlos Fonseca (CC BY-SA 4.0 DEED)
0 153

Nɨawari Nepɨnɨawa taniuki ma’eniɨriɨ kɨnikɨ wa’atɨ matɨari pɨtiwiye witarita.